Merimieseläkekassan hallinto

Määräykset ja ohjeet 10/2017 (pdf)

Merimieseläkekassan hallinto

  • voimassa 1.12.2017 alkaen

Muuta aiheeseen liittyvää

Lausuntopyynnöt ja saadut lausunnot

Määräys- ja ohjeluonnoksesta saadut lausunnot

Lausuntopyynnöllä 3/2017, 3.7.2017 (dnro FIVA 8/01.00/2017) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista

Määräys- ja ohjekokoelma