Makrovakauspäätös 27.9.2016

Katso myös

Lehdistötiedote 27.9.2016: Makrovakauspäätös: Finanssivalvonta ei korota pankkeihin sovellettavaa muuttuvaa lisäpääomavaatimusta eikä rajoita asuntoluottojen enimmäisluototussuhdetta