Lausuntopyyntö 29.4.2013 – 2/2013

Vastuuvelan ja eläkevastuun kate: Muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavat eläkesäätiöt ja eläkekassat sekä hautaus- ja eroavustuskassat

FIVA 4/01.00/2013

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden ja eläkekassojen sekä hautaus- ja eroavustuskassojen vastuuvelan ja eläkevastuun katetta koskevista määräys- ja ohjeluonnoksista. Uusittu sääntely kuuluu Finanssivalvonnan uuteen määräys- ja ohjekokoelmaan.

Lausunnot määräysten ja ohjeiden luonnoksesta pyydämme toimittamaan Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 31.5.2013.

Uudistuksen sisältö

Muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden ja eläkekassojen sekä hautaus- ja eroavustuskassojen vastuuvelan ja eläkevastuun katetta koskevat määräykset ja ohjeet on yhdistetty, niiden teksti on tarkistettu, ja määräykset ja ohjeet on saatettu yhdenmukaisiksi Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden kirjoittamiselle ja esittämiselle asetettujen vaatimusten kanssa.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräykset ja ohjeet on tarkoitus saattaa voimaan 1.10.2013.

Lausuntojen julkistaminen

Julkaisemme saamamme lausunnot uusien määräysten ja ohjeiden julkistamisen yhteydessä Finanssivalvonnan internet-sivustolla sillä edellytyksellä, että lausunnon antaja ei erikseen kiellä lausunnon julkistamista, ja että Finanssivalvonnan salassapitovelvollisuudesta ei muuta johdu. Samassa yhteydessä julkaistaan palaute siitä, miten lausunnot on otettu huomioon sääntelyn lopullisessa muodossa.

Lisätietoja

Lisätietoja määräys- ja ohjeluonnoksesta antaa riskienvalvontaosastolla riskiasiantuntija Johanna Korhonen, puhelin 010 831 5541.

Liitteet

Luonnos määräyksistä ja ohjeista Vastuuvelan ja eläkevastuun kate: Muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavat eläkesäätiöt ja eläkekassat sekä hautaus- ja eroavustuskassat

Jakelu

Eläkesäätiöt
Eläkekassat
Hautaus- ja eroavustuskassat
Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Vakuutuskassat ry
Sosiaali- ja terveysministeriö
Valtiovarainministeriö Finanssialan keskusliitto ry