Sijoituspalvelun tarjoajia koskevat Fivan määräykset ja ohjeet

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Valvottavan toiminnan järjestäminen

Ulkoistaminen rahoitussektoriin kuuluvissa valvottavissa

Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Sijoituspalvelun tarjoajat

Sijoituspalvelujen toiminnan järjestäminen ja menettelytavat

Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Hallinto ja ohjaus

Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Ohjeet direktiivin 2013/36/EU mukaisista moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä

Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Ylimmän hallintoelimen jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden arviointi

Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Ohjeet direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisesta sisäisestä hallinnoinnista ja ohjauksesta

Sijoituspalvelun tarjoajat

Ohjeet direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisista moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä

Sijoituspalvelun tarjoajat

Ohjeet direktiivin 2013/36/EU ja direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisesta suurituloisia koskevasta tietojen keruusta

Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Ohjeet direktiivin 2013/36/EU mukaisesta palkitsemiskäytäntöjen, sukupuolten palkkaerojen ja suhteiden hyväksyttyjen korkeampien tasojen vertailusta

Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Ohjeet direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisista palkitsemiskäytäntöjen ja sukupuolten palkkaerojen vertailuista

Sijoituspalvelun tarjoajat

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Maksupalvelun tarjoajat Asuntoluoton välittäjät Työeläkevakuutus Vahinko- ja henkivakuutus Vakuutusedustajat Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat Virtuaalivaluutan tarjoajat

Riskienhallinta

Operatiivisen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa

Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Muun kuin kaupankäyntitoiminnan aiheuttaman korkoriskin ja luottomarginaaliriskin hallinta

Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Luottoriskien hallinta ja luottokelpoisuuden arviointi rahoitussektorin valvottavissa

Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Ohjeet stressitestauksesta

Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Markkinariskien hallinta

Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat

Likviditeettiriskin hallinta

Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat

Kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus

Taloudellisen informaation raportointi

Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus

Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Menettelytavat

Asuntoluoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävän enimmäiskorvauksen laskentaan käytettävät menetelmät

Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat

Pitkäaikaissäästämissopimusten ja vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittaminen

Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Vahinko- ja henkivakuutus Vakuutusedustajat Sijoituspalvelun tarjoajat

Asiakasvalitusten käsittely

Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Vahinko- ja henkivakuutus Vakuutusedustajat Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi

Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Asuntoluoton välittäjät Työeläkevakuutus Vahinko- ja henkivakuutus Vakuutusedustajat Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Ohjeet asetuksen (EU) N:o 909/2014 6 artiklan 2 kohdan mukaisista standardoiduista menettelyistä ja tietoliikenneprotokollista

Sijoituspalvelun tarjoajat

Arvopaperimarkkinoiden toiminta

Ohje markkinatakaustoimintaa ja ensimarkkinoilla suoritettavia operaatioita koskevasta poikkeuksesta

Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Arvopaperien tarjoaminen ja listalleotto

Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat

Markkinaosapuolten, työeläkevakuutusyhtiöiden ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri

Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Arvopaperikeskus Rahastoyhtiöt Työeläkevakuutus Sijoituspalvelun tarjoajat

Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet

Pörssi ja muut kauppapaikat Sijoituspalvelun tarjoajat

Markkinoiden tunnustelua vastaanottavat henkilöt

Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Arvopaperikeskus Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Asuntoluoton välittäjät Työeläkevakuutus Vahinko- ja henkivakuutus Työttömyysvakuutus Sairaus- ja avustuskassat Vakuutusedustajat Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat Liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat

Ohjeet hyödykejohdannaisia koskevan sisäpiiritiedon määrittelemiseksi

Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Arvopaperikeskus Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Asuntoluoton välittäjät Työeläkevakuutus Vahinko- ja henkivakuutus Työttömyysvakuutus Sairaus- ja avustuskassat Vakuutusedustajat Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat Liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat

Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n mukaisesti

Pörssi ja muut kauppapaikat Sijoituspalvelun tarjoajat

Arvopaperikeskusasetuksen 9 artiklan mukaista sisäistä toimitusta koskevaa raportointia varten

Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat

Tietojen esittäminen esiteasetuksen mukaisissa esitteissä

Sijoituspalvelun tarjoajat Liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat

Erinäisiä määräyksiä ja ohjeita

LEI-tunnuksen käyttöönotto

Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Vahinko- ja henkivakuutus Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen

Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden laskenta ja raportointi

Luottolaitokset Vahinko- ja henkivakuutus Sijoituspalvelun tarjoajat

Määräosuuksien hankinnan ja lisäämisen arviointia koskevat ohjeet

Luottolaitokset Vahinko- ja henkivakuutus Sijoituspalvelun tarjoajat

Yksinkertaisen, läpinäkyvän ja standardoidun arvopaperistamisen kriteerit

Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Arvopaperikeskus Rahastoyhtiöt Asuntoluoton välittäjät Työeläkevakuutus Vahinko- ja henkivakuutus Työttömyysvakuutus Sairaus- ja avustuskassat Vakuutusedustajat Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat Liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat

Määräykset ja ohjeet MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta

Sijoituspalvelun tarjoajat

Sisäisten liiketoimien ilmoittaminen

Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä

Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonta

Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Ohjeet PEPP-valvontaa koskevaan raportointiin

Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Vahinko- ja henkivakuutus Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat