Lausuntopyyntö 17.2.2016 – 3/2016

Taloudellisen informaation raportointi (FINREP) solo-tasolla

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa Finrep-raportoinnin laajuudesta solo-tasolla. Raportointimuutosten taustalla on Euroopan keskuspankin asetus 2015/534 valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista. Asetuksessa määritellään vähimmäisvaatimusten mukaiset tiedot, jotka kansalliset toimivaltaiset viranomaiset keräävät ja toimittavat edelleen EKP:lle.

Pyydämme toimittamaan lausunnot Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 29.2.2016.

Raportointilaajuuteen tehtävät muutokset

Finanssivalvonta on määritellyt raportoitavat Finrep-taulut EKP:n asetuksen pohjalta liitteessä ilmenevän mukaisesti.

Voimaantulo

Raportointi alkaa esitetyssä laajuudessa raportointihetkeltä 30.6.2016.

Lausuntojen julkistaminen

Finanssivalvonta julkaisee saamansa lausunnot verkkopalvelussaan, ellei lausunnon antaja kiellä lausunnon julkaisemista ja ellei Finanssivalvonnan salassapitovelvollisuudesta muuta johdu.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa analyytikko Sinikka Taskinen, puhelin 010 831 5239 tai sähköposti sinikka.taskinen(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet

Määräys- ja ohjeluonnos 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi
Finrep-raportoinnin laajuustaulukko taulukohtaisesti

Jakelu

Finanssialan Keskusliitto ry
OP- Osuuskunta
S-Pankki
Kuntarahoitus
Ulkomaisten luottolaitosten sivuliikkeet Suomessa