Makrovakauspäätös 22.12.2015

Katso myös

Lehdistötiedote 22.12.2015: Makrovakauspäätös: Finanssivalvonta ei aseta pankeille muuttuvaa lisäpääomavaatimusta, mutta aloittaa valmistelut asuntolainojen riskipainojen korottamiseksi