Toiminnan rahoitus

Finanssivalvonnan toiminta rahoitetaan pääasiallisesti valvonta- ja toimenpidemaksuilla, joita perittiin vuonna 2022 yhteensä 38,7 miljoonaa euroa. Lisäksi Suomen Pankki osallistuu Finanssivalvonnan rahoitukseen 5 % maksuosuudella.

Finanssivalvonnan johtokunta hyväksyy budjetin, jonka Suomen Pankin johtokunta lopullisesti vahvistaa. Vuoden 2023 kulubudjetin loppusumma on 47,1 miljoonaa euroa. Valtaosa kuluista on henkilöstökuluja, joiden osuus budjetista on noin 29,6 miljoonaa euroa.

Muiden kulujen osuus vuoden 2023 budjetista on noin 17,5 miljoonaa euroa. Muista kuluista pääosa koostuu IT- ja toimitilakuluista.

Lue lisää vuoden 2022 toimintakertomuksesta.

Finanssivalvonnan toimintakulut vuosina 2016–2022 ja budjetti vuodelle 2023

Luvut
milj. €
  2016 2017 2018  2019  2020 2021 2022  Budjetti 2023
Henkilöstökulut   16,0 15,5 18,6 22,6 24,4 26,1 26,8 29,6
Muut kulut yhteensä     9,7 10,1 11,3 12,2 12,7 13,6 14,0 17,5
Yhteensä   25,7 25,6 29,9 34,8 37,1 39,7 40,8 47,1