Toiminnan rahoitus

Finanssivalvonnan toiminta rahoitetaan pääasiallisesti valvonta- ja toimenpidemaksuilla, joita perittiin vuonna 2020 yhteensä 34,8 miljoonaa euroa. Lisäksi Suomen Pankki osallistuu Finanssivalvonnan rahoitukseen 5 % maksuosuudella.

Finanssivalvonnan johtokunta hyväksyy budjetin, jonka Suomen Pankin johtokunta lopullisesti vahvistaa. Vuoden 2021 kulubudjetin loppusumma on 41,2 miljoonaa euroa. Valtaosa kuluista on henkilöstökuluja, joiden osuus budjetista on noin 26,3 miljoonaa euroa.

Muiden kulujen osuus vuoden 2021 budjetista on noin 14,9 miljoonaa euroa. Muista kuluista pääosa koostuu tietotekniikka- ja toimitilakuluista.

Lue lisää vuoden 2020 toimintakertomuksesta.

Finanssivalvonnan toimintakulut vuosina 2014–2020 ja budjetti vuodelle 2021

Luvut
milj. €
2014 2015 2016 2017 2018  2019  2020 Budjetti 2021
Henkilöstö-kulut 16,9 16,6 16,0 15,5 18,6 22,6 24,1 26,3
Muut kulut yhteensä   9,3   9,4   9,7 10,1 11,3 12,2 15,1 14,9
Yhteensä 26,2 26,0 25,7 25,6 29,9 34,8 39,2 41,2