Toiminnan rahoitus

Finanssivalvonnan toiminta rahoitetaan pääasiallisesti valvonta- ja toimenpidemaksuilla, joita perittiin vuonna 2017 yhteensä 25,5 miljoonaa euroa. Lisäksi Suomen Pankki osallistuu Finanssivalvonnan rahoitukseen 5 % maksuosuudella.

Finanssivalvonnan johtokunta hyväksyy budjetin, jonka Suomen Pankin johtokunta lopullisesti vahvistaa. Vuoden 2018 kulubudjetin loppusumma on 32,5 miljoonaa euroa. Valtaosa kuluista on henkilöstökuluja, joiden osuus budjetista on noin 19,7 miljoonaa euroa.

Muiden kulujen osuus vuoden 2018 budjetista on noin 12,8 miljoonaa euroa. Muista kuluista pääosa koostuu tietotekniikka- ja toimitilakuluista.

Lue lisää vuoden 2017 toimintakertomuksesta julkaisuarkisto Heldasta.

Finanssivalvonnan toimintakulut vuosina 2011–2017 ja Finanssivalvonnan budjetti vuodelle 2018

Luvut milj. € Toteuma 2011 Toteuma 2012 Toteuma 2013 Toteuma 2014 Toteuma 2015 Toteuma 2016 Toteuma 2017 Budjetti 2018
Henkilöstökulut 18,5 17,4 18,0 16,9 16,6 16,0 15,5 19,7
Muut kulut yhteensä   7,6   7,4   8,3   9,3   9,4   9,7 10,1 12,8
Yhteensä 26,1 24,8 26,3 26,2 26,0 25,7 25,6 32,5