Raportointi

Raportoinnista on kerrottu enemmän sivuston raportointiosiossa.

Mitä pitää raportoida ja ilmoittaa?

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Taloudellinen tila ja riskit

Vakuutussektorin tiedonkeruukartta (pdf)

Sairauskassat

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät
1/2011 luku 4.11, taulukko 2 ja kohdat 7, 8, 11
Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

KA Tuloslaskelma- ja tasetaulukot

Vuosittain
31.12.

Viimeistään kuukauden kuluessa siitä kassankokouksesta, jossa tilinpäätös on vahvistettu.

 

Ilmoitukset

Sairauskassat ja hautaus- ja eroavustuskassat

Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Palautuspäivät
Sääntely/Määräys-ja-ohjekokoelma/Vakuutustoiminta/04_2015/

Ennen tilintarkastusta toimitettavat asiakirjat

10 vrk ennen tilintarkastuksen alkamista

 

Tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen toimitettavat asiakirjat

Muut asiakirjat ja selonteot

Kuukauden kuluessa kassankokouksesta

Vakuutuskassalaki (948/2021)

Laki eläkesäätiöistä ja eläkekassoista (946/2021)

Vakuutuskassan perustamis- ja muutosilmoitus

Perustamisilmoitus (word)
Muutosilmoitus (word)