Finanssivalvonnan makrovakauspäätökset

Ajankohta Päätöspäivä Muuttuva lisäpääoma-vaatimus; ”vastasyklinen puskuri” Asuntoluototuksen enimmäisluototus-suhde; ”LTV eli Loan-to-Value eli lainakatto” Vakavaraisuus-asetuksen
artiklat 124 ja 164: kiinteistö-vakuudellisten luottojen riskipainot
Vakavaraisuus-asetuksen artikla 458: tiukemmat kansalliset toimenpiteet makrovakaus- tai järjestelmäriskin hoitoon G-SII tai O-SII-puskureiden käyttöönotto eli maailmanlaajuisen tai muun merkittävän pankin puskuri Rahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrättävä lisäpääomavaatimus; "järjestelmäriskipuskuri"
Q3/2018​​ 26.9.2018 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön      

Q2/2018

29.6.2018 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön   Asetettiin G-SII-lisäpääomavaatimus Nordealle ehdollisena. Voimaan 1.1.2020.

Asetettiin lisäpääomavaatimus (O-SII) ehdollisena kolmelle luottolaitokselle. Voimaan 1.1.2019.

Asetettiin kolmelle luottolaitokselle korkeampi järjestelmäriskipuskuri ja muille luottolaitoksille yhden prosentin järjestelmäriskipuskuri. Voimaan 1.7.2019.

Q1/2018 

19.3.2018/
28.3.2018
Asetettiin 0 % Alennettu 85 %:iin muiden kuin ensiasunnonostajien osalta. Voimaan 1.7.2018. Ei käyttöön     Eesti Pankin asettama yhden prosentin järjestelmäriskipuskuri hyväksytty sovellettavaksi Virossa oleviin tase-eriin 1.1.2019 alkaen​.

Q4/2017​

21.12.2017 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön Voimaan 1.1.2018 Asetettiin lisäpääomavaatimus (O-SII) neljälle luottolaitokselle. Voimaan 1.7.2018.  
Q3/2017​ 26.9.2017 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön Voimaan 1.1.2018    
Q2/2017 27.6.2017 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön Ehdollinen päätös
riskipainoalarajasta 
   
Q1/2017​ 28.3.2017 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön Valmistelu käynnissä    
Q4/2016​ 21.12.2016 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön Valmistelu käynnissä    
Q3/2016​ 27.9.2016 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön Valmistelu käynnissä    
Q2/2016​ 14.6.2016 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön Valmistelu käynnissä    
Q1/2016​​ 22.3.2016 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön Ei sovelleta    
Q4/2015​ 21.12.2015 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön Ei sovelleta    
Q3/2015 29.9.2015 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön Ei sovelleta    

Q2/2015​

6.7.2015         Asetettiin lisäpääomavaatimus (O-SII) neljälle luottolaitokselle. Voimaan 7.1.2016.  
Q2/2015​ 30.6.2015 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön Ei sovelleta    
Q1/2015​ 16.3.2015 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön Ei sovelleta