Tillsynsmeddelande 27.7.2021 – 34/2021

Finansinspektionen förlänger inte giltighetstiden för vinstutdelningsrekommendationen för kreditinstitut efter 30.9.2021

Finansinspektionen förlänger inte längre giltighetstiden för sin vinstutdelningsrekommendation för kreditinstitut efter den 30 september 2021. Rekommendationen slutar att gälla både vinstutdelning och rörliga ersättningar. Kreditinstituten uppmanas att fatta beslut om vinstutdelning först efter den 30 september 2021.

Finansinspektionen har i sitt beslut beaktat Europeiska centralbankens (ECB) beslut av den 23 juli 2021 om att inte förlänga sin rekommendation om begränsning av kreditinstitutens vinstutdelning efter den 30 september 2021. ECB:s beslut grundar sig på att det ekonomiska läget har förbättrats och att osäkerheten därmed har minskat.

Finansinspektionen förväntar sig att kreditinstituten fortsättningsvis beaktar riskerna med den utdragna coronapandemin i sin planering av vinstutdelning och i sin övriga verksamhet. Kreditinstituten ska i sin vinstutdelning noggrant bedöma hållbarheten i sina kapital och i sin affärsmodell och ägna särskild uppmärksamhet åt kreditrisker.

Finansinspektionen utfärdade under 2020 flera rekommendationer om bankernas vinstutdelning. I sin senaste rekommendation av den 18 december 2020 uppmanade Finansinspektionen kreditinstitut som står under dess direkta tillsyn att iaktta stor försiktighet och kvantitativa kriterier i sin vinstutdelning för räkenskapsperioderna 2019–2020. Finansinspektionen har i sina tidigare vinstutdelningsrekommendationer följt ECB:s linje.

Närmare upplysningar lämnas av

biträdande direktör Jyri Helenius, telefon 09 183 53 12 eller jyri.helenius(at)fiva.fi

Se också

Tidigare tillsynsmeddelanden till kreditinstitut som står under Finansinspektionens direkta tillsyn:

Finansinspektionens tidigare pressmeddelande om vinstutdelningsrekommendationen: