Valvottavatiedote 27.7.2021 – 34/2021

Finanssivalvonta ei jatka luottolaitoksia koskevaa voitonjakosuositusta 30.9.2021 jälkeen

Finanssivalvonta ei enää jatka luottolaitoksia koskevaa voitonjakosuositustaan 30.9.2021 jälkeen. Suositus päättyy sekä voitonjaon että muuttuvan palkitsemisen osalta. Luottolaitosten voitonjakoa koskevan päätöksenteon tulisi ajoittua 30.9.2021 jälkeiseen aikaan.

Finanssivalvonnan päätöksessä on huomioitu Euroopan keskuspankin (EKP) 23.7.2021 tekemä päätös olla jatkamatta 30.9.2021 jälkeen suositustaan luottolaitosten voitonjaon rajoittamisesta. EKP:n päätös perustuu siihen, että taloudellinen tilanne on parantunut ja epävarmuus on siten pienentynyt.

Finanssivalvonta odottaa, että luottolaitokset huomioivat edelleen voitonjakoa suunnitellessaan ja toiminnassaan muutenkin koronapandemian pitkittymisen aiheuttamat riskit. Luottolaitosten tulisi voittoa jakaessaan huolellisesti arvioida pääomiensa ja liiketoimintamallinsa kestävyys ja kiinnittää erityistä huomiota luottoriskeihin.

Finanssivalvonta antoi vuoden 2020 aikana useita suosituksia pankkien voitonjaosta. Viimeisimmässä suosituksessa (18.12.2020) Finanssivalvonta suositteli, että sen suorassa valvonnassa olevat luottolaitokset noudattaisivat voitonjaossaan äärimmäistä varovaisuutta ja määrällisiä kriteerejä tilikausien 2019–2020 voiton osalta. Finanssivalvonta on noudattanut aiemmissa voitonjakosuosituksissaan EKP:n linjaa.

Lisätietoja antaa

Jyri Helenius, apulaisjohtaja, puhelin 09 183 5312 tai jyri.helenius(at)finanssivalvonta.fi

Katso myös

Finanssivalvonnan aikaisemmat valvottavatiedotteet Finanssivalvonnan suorassa valvonnassa oleville luottolaitoksille:

Finanssivalvonnan aikaisemmat lehdistötiedotteet voitonjakosuosituksesta: