Tillsynsmeddelande 30.3.2020 – 11/2020

Finansinspektionen gav bankerna under sin tillsyn en rekommendation att avstå från vinstutdelning - ECB publicerade i går kväll motsvarande rekommendation till de banker som står under dess direkta tillsyn

Europeiska centralbanken offentliggjorde den 27 mars 2020 en rekommendation till bankerna om att de ska avstå från vinstutdelning fram till den 1 oktober 2020. ECB uppmanar i sin rekommendation de nationella tillsynsmyndigheterna att tillämpa motsvarande principer på de kreditinstitut som står under deras egen tillsyn.

Motsvarande tillsynsmeddelande på finska publicerades den 28 mars 2020.

Finansinspektionen fattade den 28 mars 2020 beslut om att ge kreditinstituten under sin tillsyn en rekommendation att avstå från vinstutdelning fram till den 1 oktober 2020. Detaljerna i rekommendationen preciseras genom ett tillsynsmeddelande som ges ut den 30 mars 2020.

Rekommendationen syftar till att säkerställa de finländska bankernas förmåga att stödja den reala ekonomin genom att ge finansiering till företag och hushåll för att lindra effekterna av den ekonomiska krisen till följd av coronapandemin.

Se också

Närmare upplysningar lämnas av

biträdande direktör Jyri Helenius, telefon 09 183 53 12