Tillsynsmeddelande 4.10.2017 – 56/2017

Det blir obligatoriskt för sammanslutningar att använda LEI-koden i rapportering om handel med finansiella instrument och i EMIR-rapporteringen

EU:s nya värdepappersreglering (MiFID II, MiFIR och EMIR) förutsätter framöver att sammanslutningar i rapporteringen om handel med finansiella instrument och i EMIR-rapporteringen om derivathandel identifieras med en internationell LEI-kod (Legal Entity Identifier). I handeln med finansiella instrument identifieras privatkunder med den finländska personbeteckningen eller ett motsvarande utländskt nummer.

Sammanslutningar ska använda LEI-koden

  • i EMIR-rapporteringen om derivathandel fr.o.m. den 1 november 2017 och
  • i transaktionsrapporteringen (MiFID II, MiFIR) fr.o.m. den 3 januari 2018.

Om sammanslutningen saknar LEI-kod, är det i fortsättningen inte möjligt att genomföra handel med finansiella instrument eller derivatavtal. Utan LEI-kod kan tillhandahållare av investeringstjänster och parter i handel med derivatavtal inte rapportera om sammanslutningars värdepappershandel. För sammanslutningar är det inte längre möjligt att använda någon annan än LEI-koden.

Beredskap för en bredare skyldighet att använda LEI-koden

Det lönar sig för Finansinspektionens tillsynsobjekt att i god tid bereda sig för en mer bredare skyldighet att använda LEI-koden både i system och i kundkommunikation. Finansinspektionen informerar på sin webbplats om nödvändigheten att använda LEI-kod i samarbete med Patent- och registerstyrelsen.

Information i anslutning till LEI-koden

Närmare upplysningar lämnas av

Esa Pitkänen, ledande expert, telefon 09 183 5248 eller esa.pitkanen(at)fiva.fi.