Valvottavatiedote 4.10.2017 – 56/2017

LEI-tunnus pakolliseksi yhteisöille rahoitusvälineiden kaupparaportoinnissa ja EMIR-raportoinnissa

Uudistuva EU:n arvopaperisääntely (MiFID II, MiFIR ja EMIR) edellyttää jatkossa, että rahoitusvälineiden kaupparaportoinnissa Finanssivalvonnalle ja johdannaiskauppaan liittyvässä EMIR-raportoinnissa yhteisöasiakkaat yksilöidään kansainvälisellä LEI-tunnuksella (Legal Entity Identifier). Kaupparaportoinnissa henkilöasiakkaat tunnistetaan suomalaisella henkilötunnuksella tai vastaavalla ulkomaisella tunnuksella.

Yhteisöasiakkailla oleva LEI-tunnus

  • johdannaiskauppaan liittyvässä EMIR-raportoinnissa 1.11.2017 alkaen ja
  • kaupparaportoinnissa (MiFID II, MiFIR) 3.1.2018 alkaen.

Mikäli yhteisöllä ei ole LEI-tunnusta, rahoitusvälineisiin liittyviä kauppoja tai johdannaissopimuksia ei voida jatkossa toteuttaa. Ilman LEI-tunnusta sijoituspalvelujen tarjoajat ja johdannaissopimuksissa kaupankäynnin osapuolet eivät voi raportoida yhteisöjen arvopaperikauppoja. Yhteisöjen osalta muuta kuin LEI-tunnusta ei jatkossa voi enää käyttää.

LEI-tunnuksen käyttövelvollisuuden laajenemiseen varautuminen

Finanssivalvonnan valvottavien on hyvä varautua ajoissa LEI-tunnuksen käyttövelvollisuuden laajenemiseen sekä järjestelmien että asiakasviestinnän osalta. Finanssivalvonta tiedottaa verkkosivuillaan LEI-tunnuksen tarpeellisuudesta yhteistyössä Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa.

LEI-tunnukseen liittyvää informaatiota

Lisätietoja antaa

Esa Pitkänen, johtava asiantuntija, puhelin 09 183 5248 tai esa.pitkanen(at)finanssivalvonta.fi.