Tillsynsmeddelande 17.3.2016 – 18/2016

Ändringarna i föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse inom försäkringssektorn träder i kraft 1.4.2016

​Finansinspektionen har den 9 mars 2016 meddelat uppdaterade föreskrifter och anvisningar 14/2012, 15/2012 och 16/2012 om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse avseende följande företag under tillsyn:

  • försäkringsbolag, arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, filialer till försäkringsbolag från tredje land och pensionsanstalter som grundats genom lag
  • pensionskassor och -stiftelser
  • sjukkassor samt begravnings- och avgångsbidragskassor.

Revideringens innehåll

Genom ändringen av föreskrifterna och anvisningarna verkställs följande lagar:

  • lag om ändring av bokföringslagen (1620/2015)
  • lag om ändring av 8 och 16 kap. i försäkringsbolagslagen (1665/2015)
  • lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser (1157/2015)
  • lag om ändring av lagen om försäkringskassor (1671/2015)

vilka träder i kraft under den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2016 eller senare samt ändringarna i Solvens II, som trädde i kraft den 1 januari 2016. Bestämmelserna i Solvens II gäller skade- och livförsäkringsbolag.   

Ändringarna i föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 1 april 2016.

Yttranden

Kommentarerna till föreskrifterna och anvisningarna har sammanställts och såväl sammandraget som de enskilda kommentarerna finns till påseende i Finansinspektionens webbtjänst på samma sida som själva föreskrifterna och anvisningarna.

Närmare upplysningar om de uppdaterade föreskrifterna och anvisningarna ger

redovisningsexpert Marketta Lindén, telefon 010 831 5350 eller e-post marketta.linden(at)fiva.fi på avdelningen för institutstillsyn.

Bilagor

  • Föreskrifter och anvisningar 14/2012: Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Försäkringsbolag, arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag från tredje land och pensionsanstalte
  • Föreskrifter och anvisningar 15/2012: Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Pensionskassor och pensionsstiftelser
  • Föreskrifter och anvisningar 16/2012: Föreskrifter om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Sjukkassor och begravnings- och avgångsbidragskassor