Valvottavatiedote 17.3.2016 – 18/2016

Vakuutussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevien määräysten ja ohjeiden muutokset voimaan 1.4.2016

Finanssivalvonta on antanut 9.3.2016 kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat päivitetyt määräykset ja ohjeet 14/2012, 15/2012 ja 16/2012 liittyen seuraaviin valvottaviin:

  • vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset
  • eläkekassat ja -säätiöt
  • sairauskassat sekä hautaus- ja eroavustuskassat.

Uudistuksen sisältö

Määräys- ja ohjemuutoksella pannaan täytäntöön seuraavat lait:

  • laki kirjanpitolain muuttamisesta (1620/2015)
  • laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta (1665/2015)
  • laki eläkesäätiölain muuttamisesta (1157/2015)
  • laki vakuutuskassalain muuttamisesta (1671/2015),

jotka tulevat voimaan tilikaudelta, joka alkaa 1.1.2016 tai sen jälkeen sekä Solvenssi II -muutokset, jotka tulivat voimaan 1.1.2016 alkaen. Solvenssi II -säännökset koskevat vahinko- ja henkivakuutusyhtiöitä.   

Määräysten ja ohjeiden muutosten voimaantulo

Määräysten ja ohjeiden muutokset tulevat voimaan 1.4.2016.

Saadut lausunnot

Määräysten ja ohjeiden johdosta annetuista lausunnoista on laadittu palauteyhteenveto. Palauteyhteenveto ja saadut lausunnot ovat nähtävillä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa määräysten ja ohjeiden yhteydessä.

Lisätiedot

Lisätietoja päivitetyistä määräyksistä ja ohjeista antaa tilinpäätösasiantuntija Marketta Lindén, puhelin 010 831 5350 tai sähköposti marketta.linden(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet

  • Määräykset ja ohjeet 14/2012: Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset
  • Määräykset ja ohjeet 15/2012: Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Eläkekassat ja eläkesäätiöt
  • Määräykset ja ohjeet 16/2012: Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset: Sairauskassat ja hautaus- ja eroavustuskassat