Tillsynsmeddelande 5.6.2015 – 24/2015

Europeiska centralbankens tillsynsavgifter: revisorns utlåtande

Detta tillsynsmeddelande utgör en fortsättning på meddelandet 18/2015, som publicerades i Finansinspektionens webbtjänst den 7 maj och som gällde inlämnandet av Europeiska centralbankens avgiftsfaktorer till Finansinspektionen (länk nedan).I de situationer där tillsynsobjekten ska lämna in revisorns utlåtande, kan utlåtandet skickas till Finansinspektionen antingen per brev till adressen: Finansinspektionen, PB 103, 00101 Helsingfors Finland (kuvertet bör märkas ”ECB Tillsynsavgifter/RVTA/Corin”) eller elektroniskt som skannad kopia till adressen: EKP_valvontamaksut(at)fiva.fi.

Anvisningar om revisorns utlåtande finns i ifyllnadsanvisningen till mallarna för rapportering av tillsynsavgiftsfaktorer och i artikel 7.2 c i ECB:s beslut 2015/530 (länkar nedan). ECB har inte meddelat de nationella tillsynsmyndigheterna några närmare anvisningar om innehållet i revisorns utlåtande.

Närmare upplysningar lämnas av

analytiker Lasse Corin, telefon 010 831 5364, e-post lasse.corin(at)fiva.fi.

Bilagor