Valvottavatiedote 5.6.2015 – 24/2015

Euroopan keskuspankin valvontamaksut: tilintarkastajan lausunto

Tämä valvottavatiedote on jatkoa Finanssivalvonnan verkkopalvelussa 7.5. julkaistuun tiedotteeseen 18/2015, joka koski Euroopan keskuspankin valvontamaksutekijöiden toimittamista Finanssivalvonnalle (linkki alla).

Niissä tilanteissa, joissa valvottavien tulee toimittaa tilintarkastajan lausunto, voi lausunnon toimittaa Finanssivalvonnalle joko kirjeitse osoitteeseen: Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki (kirjekuoreen tulee merkitä ”EKP Valvontamaksut/RVTA/Corin”) tai sähköisesti skannattuna kopiona osoitteeseen: EKP_valvontamaksut(at)fiva.fi.

Tilitarkastajan lausunnon ohjeistusta löytyy valvontamaksulomakkeiden täyttöohjeesta ja EKP:n päätöksen 2015/530 artiklan 7 kohdan (2) alakohdassa c (linkit alla). EKP ei ole antanut kansallisille valvojille tarkempaa ohjeistusta tilintarkastajan lausunnon sisällöstä.

Lisätietoja antaa

analyytikko Lasse Corin, puhelin 010 831 5364, sähköposti lasse.corin(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet

Valvottavatiedote 18/2015: Euroopan keskuspankin valvontamaksutietojen keräämisestä
Valvontamaksulomakkeiden (Liite I ja Liite II) täyttöohje
EKP:n päätös valvontamaksutekijöistä, raportoinnista ja metodologiasta (2015/530)