Rapporteringsmeddelande 13.9.2019 – 21/2019

En demoversion av Finansinspektionens Rapporteringsprogram har publicerats i Jakelu Distributionstjänst | EBA EIOPA ESMA

En ny demoversion av Finansinspektionens rapporteringsprogram (XBRL/XML) har publicerats i Jakelu Distributionstjänst (ladda ned demoversionen från Jakelu Distributionstjänst: Meddelanden och nyheter – Demoversion av Finansinspektionens Rapporteringsprogram / FIVA Tiedonkeruusovellus (XBRL/XML) och arbetsböcker).

Med hjälp av Rapporteringsprogrammets demoversion kan man testa arbetsböcker enligt taxonomierna för EBAs DPM 2.9.0.1 och EIOPAs 2.4.0 versioner.

I arbetsböckerna är det möjligt att mata in värden, spara en leveransfil och CSV-fil samt att importera uppgifter till arbetsböckerna. Finansinspektionen önskar att rapportörerna testar arbetsböckerna i så omfattande grad som möjligt.

Rapporteringsprogrammet och arbetsböckerna är inte avsedda för rapportering. Utvecklingsarbetet hos Finansinspektionen fortsätter fram till att den slutliga versionerna av Rapporteringsprogrammet och de arbetsböcker som är avsedda för rapportering publiceras (beräknat publiceringsdatum november).

Det är ännu inte möjligt att skicka rapporter från taxonomierna för EBAs DPM 2.9.0.1 och EIOPAs 2.4.0 versioner till testmiljön för rapportering. Vi meddelar om saken i ett skilt rapporteringsmeddelande.

EBA

 • EBAs DPM-version 2.9.0.1 träder i kraft stegvis under 2020.
 • Rapporteringsprogrammet innehåller inte EGDQ-regler som utvecklats av Europeiska centralbankens arbetsgrupp Expert Group on Data Quality.
 • Närmare information om DPM 2.9.0.1 versionen

EIOPA

Solvens II

 • EIOPAs DPM-version 2.4.0 träder i kraft för de uppgifter som ska rapporteras Q4/2019.
 • Arbetsböcker kommer inte att innehålla EIOPAs valideringsregler i framtiden. Arbetsböckerna innehåller formelceller baserade på EIOPA-valideringsregler.
 • Närmare information om DPM 2.4.0 versionen

Pension Fund

 • Pension Fund rapporteringens innehåll har inte ändrats.
 • Arbetsböcker kommer inte att innehålla EIOPAs valideringsregler i framtiden. Arbetsböckerna innehåller formelceller baserade på EIOPA-valideringsregler.
 • I Jakelu Distributionstjänst kan arbetsböckerna laddas ner i enlighet med den senaste gällande DPM-versionen av taxonomin.

ESMA

 • AIFMD rapporteringens innehåll har inte ändrats.
 • I Jakelu Distributionstjänst kan arbetsboken laddas ner i enlighet med den senaste gällande DPM-versionen av taxonomin.

Finansinspektionen tar gärna emot respons i anslutning till Rapporteringsprogrammet.

Frågor och kommentarer kan sändas per e-post:

 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering (XBRL/XML): 
  EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi
 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om AIFMD-rapporteringen 
  AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Solvens II -rapporteringen 
  S2Helpdesk(at)fiva.fi
 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Pension Fund -rapporteringen
  PFHelpdesk(at)fiva.fi