Rapporteringsmeddelande 19.8.2019 – 19/2019

EIOPA har publicerat ny Solvens II taxonomiversion 2.4.0 för livförsäkringsbolag och skadeförsäkringsbolag | EIOPA

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA har publicerat taxonomiversion 2.4.0 för Solvens II -rapporteringen.

Dokumentation finns på EIOPAs webbplats.

Förändringar i 2.4.0:

 • 96 valideringar
 • Kompletterande tekniska fält i de Grundläggande informationsblanketterna som skall användas baserat på en direkt förfrågan från EIOPA
 • Introduktion av bestämda tabeller för Förlusttäckningskapacitet i uppskjutna skatter i S/SR.25 blanketterna
 • Betydelsefulla förändringar i S/SR.26.01 blanketten
 • Introduktion av nya tabeller att rapportera i S/SR.26.07 blanketten
 • En del förändringar i S/SR.27.01 blanketten
 • Förbättringar av bestämda tabeller i Förenklingar i S/SR.26 och S/SR.27 blanketterna
 • Modellering av S23.04.04 blanketten är uppdaterad

För vidare information se Detailed change log, Annotated Templates

Taxonomidokumentation innehåller:

 • Taxonomy Licence
 • Release notes
 • List of Known Issues
 • DPM Dictionary
 • Annotated Templates
 • Detailed change log between 2.4.0 and 2.3.0 hotfix
 • Detailed change log between 2.4.0 and 2.4.0 PWD
 • The DPM Documentation
 • The list of validations
 • Validation Syntax
 • XBRL Taxonomy (as taxonomy package)
 • XBRL Taxonomy documentation
 • XBRL Filing Rules
 • The DPM database
 • Unified DPM database with Solvency 2 and Pension Funds
 • The business package supporting Taxonomy 2.4.0

Den nya taxonomin används fr.o.m. årsrapporteringen 2019 och kvartalsrapporteringen Q4 2019.

Närmare upplysningar:

 • S2Helpdesk(at)finanssivalvonta.fi