Webbnyheter 20.6.2023 – 7/2023

Arbetslöshetskassorna 2022: Utgifterna för inkomstrelaterad dagpenning, det totala antalet utbetalda förmånsdagar och antalet dagpenningsmottagare fortsatte att sjunka

År 2022 utbetalades inkomstrelaterade dagpenningar för sammanlagt 1,8 miljarder euro. I arbetslöshetskassorna sjönk både utgifterna för inkomstrelaterad dagpenning och det totala antalet utbetalda förmåns­dagar med 26 procent från året innan. Utgifterna för inkomstrelaterad dagpenning och antalet utbetalda förmånsdagar minskade i alla 18 kassor. Även antalet mottagare av inkomstrelaterad dagpenning sjönk i alla kassor. I arbetslöshetskassan för företagare sjönk utgifterna för inkomstrelaterad dagpenning och antalet utbetalda förmånsdagar med 20 procent, och antalet mottagare av inkomstrelaterad dagpenning med nio procent.

Handläggningstiderna för ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning var tämligen jämnlånga. Som längst var handläggningstiderna för positiva beslut om full inkomstrelaterad dagpenning under det första kvartalet, då handläggningen tog i genomsnitt tio dagar. Den genom­snittliga handläggningstiden var i alla kassor under hela året nio dagar.

Löntagarkassornas medlemsantal sjönk med ungefär 6 500 medlem­mar. Företagarkassans medlemsantal sjönk med drygt 1 500 med­lemmar.

Uppgifterna grundar sig på Finansinspektionens webbpublikation Työttömyyskassat 2022.

Närmare upplysningar lämnas av

Dima Matjushin, informationsexpert, telefon 09 183 5588.

Bilaga

Työttömyyskassat 2022 (på finska med svensk resumé, pdf och excel-tabeller)