Työttömyyskassat

Tilastojulkaisut

Julkaisemme vuosittain työttömyyskassojen toimintaa ja taloutta kuvaavan tilaston.

Aikaisemmat tilastot löydät arkistosta.

Tilastotiedotteet

Tilastotiedote työttömyysturvasta julkaistaan kuukausittain yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa.

Suomen työttömyysturvaetuuksien kuukausitilastot:

Suomen työttömyysturvaetuuksien kuukausitilastojen yhteenveto:

Jäsenmaksut, hakemusmäärät, etuusmenot ja käsittelyajat

Julkaisemme työttömyyskassojen jäsenmaksuperusteet vuosittain, käsittelyaikoja koskevat tiedot neljännesvuosittain sekä hakemusmääriä ja etuusmenoja koskevat tiedot kuukausittain.

Aikaisemmin julkaistut tilastot löydät arkistosta.

Kela: Suomen työttömyysturvaetuuksien saajat ja maksetut etuudet

Arkisto

Tilastojulkaisut 

Finanssivalvonta julkaisee vuosittain työttömyyskassojen toimintaa ja taloutta kuvaavan tilaston.

Vuosia 2001–2005 koskevat julkaisut on saatavissa ainoastaan maksullisina paperiversioina. Julkaisuja voi tilata osoitteesta kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi tai puhelimitse (09) 183 5339.

Jäsenmaksut, hakemusmäärät, etuusmenot ja käsittelyajat