Verkkouutinen 20.6.2023 – 7/2023

Työttömyyskassat 2022: Ansiopäivärahamenot, maksettujen etuuspäivien yhteismäärä ja ansiopäivärahan saajien määrä jatkoivat laskuaan

Vuonna 2022 ansiopäivärahoja maksettiin yhteensä 1,8 miljardia euroa. Sekä työttömyyskassojen ansiopäivärahamenot että maksettujen etuuspäivien yhteismäärä laskivat molemmat 26 prosenttia edellisestä vuodesta. Ansiopäivärahamenot ja maksettujen etuuspäivien määrä vähenivät kaikissa 18 kassassa. Myös ansiopäivärahan saajien määrä laski kaikissa kassoissa. Yrittäjän työttömyyskassan ansiopäivärahamenot sekä maksettujen etuuspäivien lukumäärä alenivat 20 prosenttia, ja ansiopäivärahan saajien määrä väheni yhdeksän prosenttia.

Ansiopäivärahahakemusten käsittelyajat olivat melko tasaisia. Pisimmillään täyttä ansiopäivärahaa koskevien myönteisten päätösten käsittelyajat olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä, jolloin käsittelyaika oli keskimäärin kymmenen päivää. Kaikkien kassojen keskimääräinen käsittelyaika koko vuonna oli yhdeksän päivää.

Palkansaajakassojen jäsenmäärä väheni noin 6 500 jäsenellä. Yrittäjäkassan jäsenmäärä väheni reilulla 1 500 jäsenellä.

Tiedot perustuvat Finanssivalvonnan julkaisemaan Työttömyyskassat 2022 -verkkojulkaisuun.

Lisätietoja antaa

Dima Matjushin, tietoasiantuntija, puhelin 09 183 5588.

Liite

Työttömyyskassat 2022 (pdf ja excel-taulukot)