Webbnyheter 5.6.2020 – 11/2020

Arbetslöshetskassornas verksamhetsfält har förändrats betydligt under våren 2020 - Utgifterna för inkomstrelaterade dagpenningar och antalet dagpenningsmottagare fortsatte att minska ytterligare 2019

Arbetslöshetskassornas utgifter för inkomstrelaterad dagpenning fortsatte att minska 2019. Utgifterna minskade med 11 procent jämfört med året innan. Inkomstrelaterad dagpenning betalades för sammanlagt 1,7 miljarder euro. Antalet mottagare av inkomstrelaterad dagpenning minskade med sex procent och antalet utbetalda förmånsdagar med 11 procent.

Utgifterna för alterneringsersättning var nästan på samma nivå som 2018 och ersättningar utbetalades för lite mindre än 28 miljoner euro. Antalet personer som fick alterneringsersättning sjönk med sex procent från året innan.

Arbetslöshetskassorna betalade ut rörlighetsunderstöd för sammanlagt  2,7 miljoner euro år 2019. Det utbetalades 11 procent mindre i rörlighetsunderstöd än år 2018. Rörlighetsunderstödets syfte är att uppmuntra arbetslösa arbetssökande att acceptera en arbetsplats eller utbildning som ansluter sig till arbetet också utanför sitt eget pendlingsområde.

Handläggningstiderna för ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning var fortfarande stabila. Kassornas genomsnittliga handläggningstid vid positiva beslut om full inkomstrelaterad dagpenning var sju dagar, dvs. en dag kortare än året innan.

Uppgifterna grundar sig på Finansinspektionens webbpublikation Työttömyyskassat 2019. På grund av det förändrade läget uppdaterar Finansinspektionen numera uppgifterna om antalet ansökningar och utgifter månatligen på sin webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

Dima Matjushin, informationsexpert, telefon 09 183 5588.

Bilaga

Työttömyyskassat 2019 (på finska med svensk resumé, pdf och excel-tabeller)