Verkkouutinen 5.6.2020 – 11/2020

Työttömyyskassojen toimintakenttä on merkittävästi muuttunut keväällä 2020 – Vuonna 2019 ansiopäivärahamenot ja päivärahan saajien määrät vielä jatkoivat laskuaan

Työttömyyskassojen ansiopäivärahamenot jatkoivat edelleen laskuaan vuonna 2019. Edelliseen vuoteen verrattuna menot laskivat 11 prosenttia. Ansiopäivärahoja maksettiin yhteensä 1,7 miljardia euroa. Ansiopäivärahan saajien määrä laski kuusi prosenttia ja maksettujen etuuspäivien määrä 11 prosenttia.

Vuorottelukorvausmenot säilyivät lähes vuoden 2018 tasolla, korvauksia maksettiin vajaat 28 miljoonaa euroa. Vuorottelukorvausta saaneiden henkilöiden määrä laski kuusi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Liikkuvuusavustuksia työttömyyskassat maksoivat vuonna 2019 yhteensä 2,7 miljoona euroa. Liikkuvuusavustuksia maksettiin 11 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Liikkuvuusavustuksen tavoitteena on kannustaa työttömiä työnhakijoita vastaanottamaan työpaikka tai työhön liittyvä koulutus myös oman työssäkäyntialueensa ulkopuolelta.

Ansiopäivärahahakemusten käsittelyajat pysyivät edelleen vakaina. Kaikkien kassojen keskimääräinen käsittelyaika täyttä ansiopäivärahaa koskevissa myönteisissä päätöksissä oli seitsemän päivää eli päivän lyhyempi kuin edellisenä vuonna.

Tiedot perustuvat Finanssivalvonnan julkaisemaan Työttömyyskassat 2019 -verkkojulkaisuun. Finanssivalvonta on tilanteen muuttumisesta johtuen tihentänyt työttömyyskassojen hakemusmääriä ja menoja koskevien tietojen julkaisemista niin, että tiedot päivitetään kuukausittain.

Lisätietoja antaa

Dima Matjushin, tietoasiantuntija, puhelin 09 183 5588.

Liite

Työttömyyskassat 2019 (pdf ja excel-taulukot)