Webbnyheter 15.12.2018 – 13/2018

Finansinspektionen lanserar ny webbplats och visuell profil

Finansinspektionen lanserade sin nya webbplats lördagen den 15 december. Webbplatsen tas i bruk i sin helhet måndagen den 17 december. Webbplatsens struktur förnyades för att bättre motsvara våra intressenters och tillsynsarbetets behov. I stället för de tidigare tre webbplatserna finansinspektionen.fi, finanskund.fi och noteradebolag.fi finns allt innehåll nu på adressen finansinspektionen.fi.

Webbplatsen kompletteras ännu efter lanseringen för arkivens och den engelska språkversionens del. Webbplatsen utvecklas också utgående från användarnas erfarenheter och respons. Du kan lämna respons om den nya webbplatsen genom att klicka på responslänken i webbplatsens nedre kant.

Länkarna till de gamla sidorna slutar att fungera efter den 15 december.

Också Finansinspektionens nya visuella profil lanseras den 17 december

Förutom den mörkblå färgen kvarhåller den nya logotypen också lejon-emblemet, men det har förenklats genom att lämna bort lagerkransen runt lejonet. Också balken togs bort, vilket tillåter flexiblare användning av logotypen i digitala kanaler och i olika trycksaker. I den nya logotypen ingår också förkortningen FIN-FSA.

FIN-FSA är det etablerade namnet i internationella sammanhang och t.ex. vårt Twitter-konto heter @FIN_FSA. Förkortningen skiljer oss från andra länders myndigheter i internationella sammanhang, när vi agerar under namnet Financial Supervisory Authority eller Finansinspektionen. På hemmaplan påminner förkortningen om att Finansinspektionen också är en internationell aktör som påverkar i ärenden som är viktiga för Finland.