Webbnyheter 11.2.2015 – 2/2015

ESMA har gett ut råd för kommissionen gällande förordningen om marknadsmissbruk

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har gett ut råd för kommissionen gällande marknadsmissbruksförordningen. Förordningen tillämpas på finansiella instrument som handlas på reglerade marknader, multilaterala handelsplattformer eller organiserade handelsplattformer samt på annat beteende eller annan handling som kan ha inverkan på ett dylikt finansiellt instrument.

I råden berättas bland annat om utvidgningen av anmälningsskyldigheten för ledande personer hos emittenten, som täcker nya instrument och transaktioner. Därutöver behandlas procedurerna i anslutning till anmälan om missbruk.

ESMA ska upprätta utkasten till tekniska standarder fram till sommaren 2015.

Närmare upplysningar på Finansinspektionen lämnas av

  • marknadsövervakare Laila Hietalahti, telefon 010 831 52 44, laila.hietalahti(at)fiva.fi