Verkkouutinen 11.2.2015 – 2/2015

ESMA julkaissut markkinoiden väärinkäyttöasetukseen liittyvät neuvot komissiolle

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on julkaissut markkinoiden väärinkäyttöasetukseen (MAR) liittyvät neuvot komissiolle. MAR soveltuu säännellyillä markkinoilla, monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tai organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena oleviin rahoitusvälineisiin ja muihin menettelyihin tai toimiin, joilla voi olla vaikutusta tällaiseen rahoitusvälineeseen.

Neuvoissa kerrotaan muun muassa liikkeeseenlaskijan johtohenkilöiden ilmoitusvelvollisuuden laajenemisesta, joka kattaa uusia instrumentteja ja transaktioita. Lisäksi niissä käsitellään väärinkäytösten ilmiantoon liittyviä menettelytapoja.

ESMAn on määrä laatia teknisten standardien luonnokset kesään 2015 mennessä.

Lisätietoja Finanssivalvonnassa antaa

markkinavalvoja Laila Hietalahti, puhelin 010 831 5244, laila.hietalahti(at)finanssivalvonta.fi.