Webbnyheter 24.11.2014 – 15/2014

ESMAs begäran om utlåtande för användare av derivatkontrakt om ett förslag till ändring av regleringsstandarden som gäller rapporteringen

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA publicerade den 10 november 2014 en offentlig begäran om ställningstaganden gällande utkastet till en regleringsstandard för EMIR-rapporteringen. Rapporteringsskyldigheten gäller alla användare av derivatkontrakt. Förslaget till ändring specificerar nuvarande rapporteringskraven.

EMIR-sektionen på Finansinspektionens webbplats.

Utlåtandena ska ges senast den 13 februari 2015.

Närmare upplysningar lämnas av

  • marknadsövervakare Jyrki Kiviniemi, tfn 010 831 5426, e-post jyrki.kiviniemi(at)finanssivalvonta.fi