Verkkouutinen 24.11.2014 – 15/2014

ESMAn lausuntopyyntö johdannaisten käyttäjille raportointia koskevan sääntelyn muutosehdotuksesta

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA julkaisi 10.11.2014 julkisen kannanottopyynnön EMIR-raportointia koskevasta sääntelystandardiluonnoksesta. Raportointivelvollisuus koskee kaikkia johdannaisten käyttäjiä. Muutosehdotus täsmentää nykyisiä raportointivaatimuksia.

Lausuntoaika päättyy 13.2.2015.

Lisätietoja antaa

markkinavalvoja Jyrki Kiviniemi, puhelin 010 831 5426, sähköposti jyrki.kiviniemi(at)finanssivalvonta.fi

Katso myös

Finanssivalvonnan verkkopalvelun EMIR-osio