Webbnyheter 14.3.2014 – 6/2014

Direktionens berättelse har lämnats till bankfullmäktige

Finansinspektionens direktion lämnar årligen en berättelse till bankfullmäktige om målen för FI:s verksamhet och måluppfyllelsen. Direktionen lämnade berättelsen för 2013 till bankfullmäktige den 14 mars 2014. Bankfullmäktige sänder vanligen sitt svar på berättelsen inom några månader.

FI:s verksamhet leds av en direktion. Bankfullmäktige å sin sida övervakar den allmänna ändamålsenligheten och effektiviteten i Finansinspektionens verksamhet.

Bilaga