Verkkouutinen 14.3.2014 – 6/2014

Johtokunnan kertomus pankkivaltuustolle annettu

Finanssivalvonnan johtokunta antaa vuosittain pankkivaltuustolle kertomuksen Finanssivalvonnan toiminnan tavoitteista ja niiden toteutumisesta. Vuoden 2013 kertomuksen johtokunta antoi pankkivaltuustolle 14.3.2014. Pankkivaltuusto antaa kertomukseen vastauksensa yleensä muutaman kuukauden kuluessa.

Finanssivalvonnan toimintaa ohjaa johtokunta. Pankkivaltuusto puolestaan valvoo Finanssivalvonnan toiminnan yleistä tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta.

Liite

Finanssivalvonnan johtokunnan kertomus pankkivaltuustolle 2013