Valvottavatiedote 19.1.2024 – 4/2024

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ohjeet EMIR-raportoinnista – soveltaminen alkaa 29.4.2024

ESMA on antanut markkinarakenneasetuksen (EMIR) mukaista ilmoittamista koskevat ohjeet ESMA74-362-2281.

Finanssivalvonta on ilmoittanut noudattavansa ohjeita.

ESMA-asetuksen1 16 artiklan 3 kohdan mukaan finanssimarkkinoiden toimijoiden on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan ESMAn ohjeita.

Soveltaminen

Ohjeita sovelletaan EMIR 9 artiklassa tarkoitettuun johdannaisia koskevaan ilmoitusvelvollisuuteen ja 78 ja 81 artiklassa tarkoitettuihin kauppatietorekisterien velvollisuuksiin.

Voimaantulo

Ohjeen soveltaminen alkaa 29.4.2024.

Lisätietoja antaa

  • Jyrki Manninen, johtava juristi, puhelin 09 183 5205 tai jyrki.manninen(at)finanssivalvonta.fi
  • Juho Westerlund, vanhempi valvoja, puhelin 09 183 5310* tai juho.westerlund(at)finanssivalvonta.fi

Liite

ESMAn ohjeet ilmoittamisesta markkinarakenneasetuksen mukaisesti

Katso myös

Euroopan valvontaviranomaisten ohjeet

 

1ESMA-asetus (EU) N:o 1095/2010

* Puhelinnumeroa korjattu 28.2.2024