Tillsynsmeddelande 6.11.2023 – 64/2023

Tillhandahållande av banktjänster för ambassader

Finansinspektionen har den senaste tiden fäst allt större uppmärksam­het vid tillgången till banktjänster. Utöver den årliga utredningen om tillgången till grundläggande banktjänster har vi publicerat en tematisk bedömning av begränsningen av tjänster för högriskkunder och förra våren utredde vi de banktjänster som tillhandahålls för utlänningar som flyttar till Finland.

Finansinspektionen har fått kännedom om problem i tillgången till bank­tjänster för utländska ambassader och deras personal. Finansinspek­tionen gav på sommaren 2023 ett ställningstagande till bankernas känne­dom, men anser att det på grund av fortsatta problem och en strängare sanktionsövervakning är viktigt att publicera ställningsta­gandet som ett tillsynsmeddelande. Brevet finns som bilaga till detta tillsynsmeddelande.

Närmare upplysningar lämnas av

Pekka Vasara, byråchef, pekka.vasara(at)fiva.fi

Bilaga

Finansinspektionens brev till bankerna den 29 juni 2023