Valvottavatiedote 6.11.2023 – 64/2023

Pankkipalveluiden tarjoaminen suurlähetystöille

Finanssivalvonta on viime vuosien aikana kiinnittänyt yhä enemmän huomiota pankkipalveluiden saatavuuteen. Vuosittaisen peruspankkipalveluselvityksen lisäksi olemme julkaisseet teema-arvion korkeariskisten asiakkaiden palveluiden rajoittamisesta ja viime keväällä selvitimme ulkomaalaisten henkilöiden tilannetta pankkipalveluiden saatavuuden näkökulmasta.

Finanssivalvonnan tietoon on tullut ulkomaiden suurlähetystöihin ja niiden henkilöstöön kohdistuneita ongelmia pankkipalveluiden saatavuudessa. Finanssivalvonta on kesällä 2023 antanut pankeille tiedoksi oman kantansa asiaan, mutta pitää ongelmien jatkumisen ja pakotevalvonnan kiristymisen takia tärkeänä julkistaa kannan valvottavatiedotteena. Kirje on tämän valvottavatiedotteen liitteenä.

Lisätietoja antaa

Pekka Vasara, toimistopäällikkö, pekka.vasara(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Finanssivalvonnan kirje pankeille 29.6.2023