Tillsynsmeddelande 23.2.2023 – 11/2023

Information om förändringar i sättet att öppna ett skyddat e-postmeddelande från Finansinspektionen

Bästa mottagare,

Finansinspektionens sätt att skicka skyddade e-postmeddelanden har förändrats, eftersom lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) har sedan början av 2023 förutsatt att en myndighet vid överföring av sekretessbelagd information ska verifiera eller identifiera mottagaren på ett tillräckligt informationssäkert sätt innan mottagaren kommer åt att behandla den överförda sekretessbelagda informationen.

I fortsättningen verifieras mottagaren genom tvåfaktorsautentisering med ett textmeddelande eller med ett lösenord som skapats i förväg innan det är möjligt att läsa det mottagna e-postmeddelandet.

På grund av det nya sätter att sända meddelanden kan vi inte i fortsättningen skicka sekretessbelagd information till e-postadresser som är i gemensamt bruk.

För att underlätta kontakterna ber vi er inkluderar i meddelandet också de personers telefonnummer i internationellt format till vilka ni väntar ett svar av Finansinspektionen, när ni skickar skyddade meddelanden till Finansinspektionen.

Verifiering med textmeddelande

Till mottagarens mobiltelefon skickas ett textmeddelande med en PIN-kod. Med koden kan mottagaren öppna e-postmeddelandet.

Verifiering med lösenord

För mottagaren skapas på förhand ett lösenord med vilket mottagaren kan öppna e-postmeddelandet.

Det skapade lösenordet skickas till mottagaren på något annat sätt än med e-post (t.ex. per telefon eller med textmeddelande). Parterna kommer separat överens om sättet. Ett och samma lösenord kan användas under ett års tid.

Inga förändringar i sättet att skicka skyddade e-postmeddelanden till Finansinspektionen

Ni kan skicka skyddade e-postmeddelanden till Finansinspektionen (Finlands Banks och Finansinspektionens skyddade e-post: anvisning för utomstående användare). Finansinspektionen rekommenderar en e-postlösning som har skyddats med en SecureMail-förbindelse, när meddelandet innehåller sekretessbelagd information.

Med vänlig hälsning

FINANSINSPEKTIONEN