Valvottavatiedote 23.2.2023 – 11/2023

Tietoa Finanssivalvonnalta saapuvan suojatun sähköpostin avaamisen muutoksista

Hyvä vastaanottaja,

Finanssivalvonnan lähettämien suojattujen sähköpostiviestien toimitustapa on muuttunut, koska vuoden 2023 alusta lähtien Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnassa (906/2019) edellyttää, että viranomaisen on salassa pidettäviä tietoja välittäessä varmistettava tai tunnistettava vastaanottaja riittävän tietoturvallisella tavalla ennen kuin vastaanottaja pääsee käsittelemään salassa pidettäviä tietoja.

Jatkossa vastaanottaja varmistetaan kaksivaiheisesti tekstiviestin tai ennalta luodun salasanan avulla ennen kuin saapunutta sähköpostiviestiä päästään lukemaan.

Yhteydenpidon sujuvoittamiseksi pyydämme suojattuja viestejä Finanssivalvontaan lähettäessänne sisällyttämään viestiin myös niiden henkilöiden puhelinnumerot kansainvälisessä muodossa, joille odotatte Finanssivalvonnalta vastausta.

Tekstiviestillä varmistaminen

Vastaanottajan matkapuhelimeen lähetetään tekstiviesti, jossa olevan PIN-koodin avulla vastaanottaja saa sähköpostiviestin avattua.

Salasanalla varmistaminen

Vastaanottajalle luodaan ennalta salasana, jonka avulla vastaanottaja saa sähköpostiviestin avattua.

Luotu salasana toimitetaan vastaanottajalla muulla tavoin kuin sähköpostitse (esim. puhelimitse tai tekstiviestitse). Toimittamistavasta sovitaan erikseen. Samaa salasanaa voidaan käyttää vuoden ajan.

Suojatun sähköpostin lähettämiseen Finanssivalvonnalle ei ole tapahtunut muutoksia

Voitte lähettää Finanssivalvontaan suojattua sähköpostia (Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje). Finanssivalvonta suosittelee käyttämään SecureMail-yhteydellä suojattua sähköpostiratkaisua silloin, kun sähköposti sisältää salassa pidettäviä tietoja.

Ystävällisin terveisin

FINANSSIVALVONTA