Tillsynsmeddelande 18.12.2023 – 69/2023

Den nya åtgärdstariffen och lagen om Finansinspektionens tillsynsavgifter träder i kraft 1.1.2024

Finansinspektionens nya åtgärdstariff träder i kraft den 1 januari 2024.

Åtgärdsavgifterna har kostnadsjusterats och avgifterna stiger i genomsnitt ca 4 %.

I åtgärdstariffen har det dessutom gjorts några enstaka produktändringar samt vissa preciseringar av de tillämpliga regelverken. Ändringarna och preciseringarna gäller avsnitt 1 Kreditinstitutsverksamhet och annan utlåningsverksamhet, 3 Fondverksamhet, 4 Värdepappersverksamhet och anknytande verksamhet, 5 Värdepappersmarknaden och 6 Försäkringsverksamhet och anknytande verksamhet.

Åtgärdstariffen finns tillgänglig på Finansinspektionens webbplats.

I enlighet med den nyhet som publicerades i vårt tillsynsmeddelande den 6 november 2023 har riksdagen antagit regeringens proposition med förslag till lag om Finansinspektionens tillsynsavgifter. Den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2024.

Närmare upplysningar lämnas av

Tommi Tulonen, senior specialist, tfn 09 183 5286 eller tommi.tulonen(at)fiva.fi

Bilaga

Åtgärdstariff (pdf)