Tillsynsmeddelande 6.11.2023 – 65/2023

Finansinspektionens tillsynsavgifter för 2023 och ändringar i dem

Finansinspektionens direktion fastställde tillsynsavgifterna för 2023 den 23 oktober 2023. Beslutet om avgifterna skickas till de avgiftsskyldiga senast 30 dagar före förfallodagen. Tillsynsavgifterna fastställs enligt lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008). Lagtexten är tillgänglig i Statens Författningsdata Finlex.

Avgiftsskyldiga blir nu också sådana övriga konsumentkreditgivare som ställdes under Finansinspektionens tillsyn den 1 juli 2023. Enligt lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift kan en tillsynsavgift dock i år tas ut av dessa aktörer endast för perioden 1.7-1.8.2023.

Regeringen föreslår ändringar i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

Statsrådet lämnade den 12 oktober 2023 en proposition till riksdagen med förslag till ändringar i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift. Enligt förslaget ska det tillåtna maximibeloppet av tillsynsavgifter enligt lagen höjas från nuvarande 44 miljoner euro till 49 miljoner euro. Syftet med höjningen är att säkerställa att Finansinspektionens finansiering är tillräcklig på medellång sikt. Höjningen av maximibeloppet innebär dock inte att tillsynsavgifterna för alla företag under tillsyn höjs direkt, utan den tillsynsavgift som tas ut av företagen under tillsyn bestäms enligt Finansinspektionens årligen fastställda budget.

Dessutom föreslås att de inbördes förhållandena mellan betalningsandelarna för olika grupper av företag under tillsyn balanseras. För filialer till försäkringsbolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet införs en ny grundavgift på tre nivåer i stället för den nuvarande grundavgiften på en enda nivå.

I propositionen föreslår regeringen att alla lagändringar ska träda i kraft vid början av nästa år.

Närmare upplysningar om tillsynsavgifterna för 2023:
Palkeet(at)bof.fi

Se också

Finansministeriets pressmeddelande 12.10.2023

Regeringens proposition