Valvottavatiedote 18.12.2023 – 69/2023

Uusi toimenpidehinnasto ja valvontamaksulaki voimaan 1.1.2024

Finanssivalvonnan uusi toimenpidehinnasto tulee voimaan 1.1.2024.

Toimenpidemaksut on tarkistettu kustannusten muutosten mukaisesti, ja ne nousevat keskimäärin n. 4 %.

Toimenpidehinnastoon on tehty lisäksi yksittäisiä tuotemuutoksia ja sääntelytäsmennyksiä osioihin 1 Luottolaitostoiminta ja muu luotonantoon liittyvä toiminta, 3 Rahastotoiminta, 4 Sijoituspalvelutoiminta ja siihen liittyvä toiminta, 5 Arvopaperimarkkinat ja 6 Vakuutustoiminta ja siihen liittyvä toiminta.

Toimenpidehinnasto on luettavissa Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.

Marraskuussa 6.11.2023 valvottavatiedotteessa julkaistun uutisen mukaisesti eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen muutoksista valvontamaksulakiin. Lakimuutos tulee voimaan 1.1.2024.

Lisätietoja antaa

Tommi Tulonen, vanhempi asiantuntija, puhelin 09 183 5286 tai tommi.tulonen(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Toimenpidehinnasto (pdf)