Tillsynsmeddelande 29.6.2020 – 42/2020

EBA har förlängt tidsfristen för moratorierna för lånebetalningar som tillämpas mot bakgrund av covid-19-krisen

Europeiska bankmyndigheten EBA publicerade den 2 april 2020 riktlinjer om lagstadgade och icke-lagstadgade moratorier för lånebetalningar som tillämpas mot bakgrund av covid-19-krisen. Finansinspektionen publicerade ett tillsynsmeddelande om riktlinjerna den 6 april 2020 och meddelade att den kommer att följa dem i sin tillsyn. Finansinspektionen gav den 25 juni 2020 ut ett separat meddelande om att riktlinjerna har lagts till i dess föreskriftssamling.

Genom sitt pressmeddelande av den 18 juni meddelade EBA om förlängning av tidsfristen för moratorierna enligt riktlinjerna med tre månader till den 30 september 2020. EBA har uppdaterat riktlinjer den 25 juni 2020. Finansinspektionen kommer att följa förlängning av tidsfristen i sin tillsyn.

Närmare upplysningar lämnas av

Torsten Groschup, ledande riskexpert,  tfn 09 183 53 33 eller torsten.groschup(at)fiva.fi

Bilagor