Valvottavatiedote 29.6.2020 – 42/2020

EBA on pidentänyt lainojen COVID-19:ään liittyviä maksulykkäyksiä koskevien ohjeistustensa määräaikaa

Euroopan pankkiviranomainen EBA julkaisi 2.4.2020 ohjeet COVID-19-kriisin vuoksi lainan takaisinmaksuihin sovellettavista lainsäädännöllisistä ja muista kuin lainsäädännöllisistä lykkäyksistä. Finanssivalvonta julkaisi ohjeista valvottavatiedotteen 6.4.2020. Finanssivalvonta noudattaa ohjeita valvonnassaan. Niiden liittämisestä Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaan on 25.6.2020 julkaistu erillinen tiedote.

EBA on 18.6.2020 julkistetulla lehdistötiedotteella ilmoittanut pidentävänsä ohjeissa tarkoitettuja maksulykkäyksiä koskevaa määräaikaa kolmella kuukaudella 30.9.2020 asti. EBA on päivittänyt ohjeet 25.6.2020. Finanssivalvonta soveltaa pidennettyä määräaikaa valvonnassaan.

Lisätietoja antaa

Torsten Groschup, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5333 tai torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet