Tillsynsmeddelande 6.4.2020 – 18/2020

EBAs riktlinjer om lagstadgade och icke-lagstadgade moratorier för betalningen av lån med anledning av coronapandemin

Europeiska bankmyndigheten EBA publicerade den 2 april 2020 riktlinjer om lagstadgade och icke-lagstadgade moratorier för betalningen av lån med anledning av coronapandemin.

EBA publicerade den 25 mars 2020 ett pressmeddelande om tillämpningen av kapitaltäckningsreglerna och om konsumentskyddet med anledning av coronapandemin. Ställningstagandena i pressmeddelandet behandlar bl.a. moratoriers inverkan på tillämpningen av begreppen fallissemang och kreditlättnader (justering av lånevillkor) enligt kapitaltäckningsreglerna.

I de nu godkända riktlinjerna fastställs kriterier för sådana moratorier som avses i de ställningstaganden som publicerades den 25 mars 2020.

Finansinspektionen kommer att följa EBAs riktlinjer i sin tillsyn.

Närmare upplysningar lämnas av

Berndt Hertsberg, byråchef , tfn 09 183 5011 eller berndt.hertsberg(at)fiva.fi

Bilaga

EBAs pressmeddelande 2.4.2020: EBA publishes Guidelines on treatment of public and private moratoria in light of COVID-19 measures