Tillsynsmeddelande 24.8.2020 – 53/2020

Det har publicerats en sammanfattning av den sektorspecifika bedömningen av risken för att penningtvätt bedrivs via betaltjänstleverantörer

Finansinspektionen har 24.8.2020 publicerat en sammanfattning av bedömningen av risken för att penningtvätt bedrivs via betaltjänstleverantörer. Finansinspektionen har bedömt att risken för penningtvätt inom betaltjänstsektorn som helhet är förhöjd, vilket motsvarar den näst högsta risken på en fyragradig skala. Särskilt betaltjänstleverantörernas brister i hanteringen av riskerna för penningtvätt höjer risknivån.

I den sektorspecifika riskbedömningen bedöms riskerna för att penningtvätt bedrivs via betalningsinstitut, filialer till utländska betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer som verkar i Finland. Riskbedömningen per sektor är en uppföljning av den övervakarspecifika bedömningen av inneboende risker som publicerades den 17 mars 2020 och i bedömningen utnyttjas de inneboende risker som fastställdes för produkter och tjänster i bedömningen av inneboende risker. I bedömningen har även riskfaktorer i anslutning till kunder, distributionskanaler och verksamhetens geografiska dimension beaktats, samt även faktorer som ansluter sig till riskhanteringsmetoderna.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Viivi Jantunen, riskexpert, tfn 09 183 5008 eller viivi.jantunen(at)fiva.fi (fram till 28.8.2020)
  • Pekka Vasara, byråchef, tfn 09 183 5513 eller pekka.vasara(at)fiva.fi

Bilaga

Sammanfattning av bedömningen av risken för penningtvätt inom betaltjänstsektorn

 

Närmare information om riskbedömningen på Finansinspektionens webbsida.