Tillsynsmeddelande 27.1.2020 – 1/2020

De ändrade föreskrifterna och anvisningarna 4/2018: Hantering av kreditrisker i företag under tillsyn inom finanssektorn träder i kraft 10.2.2020

Finansinspektionen har den 23 januari 2020 gjort ändringar i föreskrifter och anvis­ningar 4/2018: Hantering av kreditrisker i företag under tillsyn inom finanssektorn. Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 10 februari 2020.

De viktigaste ändringarna i föreskrifter och anvisningar 4/2018:

  • Innehållet i EBAs riktlinjer av den 31 oktober 2018 för hantering av nödlidande exponeringar och exponeringar med anstånd implementeras i föreskrifterna och anvisningarna.
  • Brevet ”Till bankerna i Finland 31.3.2010: Åtgärder för att säkra bankernas lönsamhet på lång sikt och sörja för kundskyddet” och Tillsynsmeddelandet 20/2010–8.6.2010: ”Tillsynsmeddelande om bostadsfinansiering av hushåll” implementeras och kompletteras i tillämpliga delar med nödvändiga korrigeringar och uppdateringar.
  • Praxisen vid utlåning i anslutning till bostadsbolagslån preciseras.

Sammanfattning av remissyttrandena

Det har gjorts en sammanfattning av de erhållna remissyttrandena med anledning av föreskrifterna och anvisningarna. Sammanfattningen av remissyttrandena och erhållna yttranden kan läsas på webbplatserna Finanssivalvonta.fi och lausuntopalvelut.fi.

Närmare upplysningar lämnas av

Torsten Groschup, ledande riskexpert, tfn 09 183 5333 eller e-post torsten.groschup(at)fiva.fi

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 4/2018