Tillsynsmeddelande 24.6.2019 – 29/2019

Nya säkerhetskrav för stark kundautentisering inom betalningstjänster

Kodkort som identifieringsmetod vid stark kundautentisering

Finansinspektionen har gett ut ett ställningstagande om användningen av kodkort, som är allmänna hos finländska banker, som identifieringsmetod vid stark kundautentisering inom betalningstjänster.

Kodkort som identifieringsmetod vid stark kundautentisering

Kortbetalningar och stark kundautentisering

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har gett ut ett ställningstagande om de olika auktoriseringselement som kan användas för stark kundautentisering inom betalningstjänster. Ställningstagandet drar bland annat upp riktlinjer för de metoder för stark kundautentisering som finns på marknaden och hur de förhåller sig till de nya säkerhetskraven.

Opinion of the European Banking Authority on the elements of strong customer authentication under PSD2

Finansinspektionen påminner om att de säkerhetskrav för stark kundautentisering som träder i kraft den 14 september 2019 har betydande konsekvenser framför allt för kortbetalningar i näthandeln. Finansinspektionen uppmanar alla relevanta parter, betalkortsutgivare och e-handelsaktörer och de betaltjänstleverantörer som de anlitar att ta hänsyn till de tekniska ändringarna på grund av regelverket och de synpunkter som EBA framför i sitt ställningstagande. Alla parter ska tillsammans se till att stark kundautentisering ska kunna genomföras på betalningsområdet enligt de nya kraven.

Närmare upplysningar lämnas av

Sanna Atrila, jurist, tfn 09 183 5552 eller sanna.atrila(at)fiva.fi