Valvottavatiedote 24.6.2019 – 29/2019

Asiakkaan vahvan tunnistamisen uudet turvallisuusvaatimukset maksupalveluissa

Tunnuslukulistat osana asiakkaan vahvaa tunnistamista

Finanssivalvonta on antanut kannanoton Suomessa yleisesti käytössä olevien tunnuslukulistojen asemasta osana asiakkaan vahvaa tunnistamista maksupalveluissa.

Tunnuslukulistat osana asiakkaan vahvaa tunnistamista

Korttimaksaminen ja asiakkaan vahva tunnistaminen

Euroopan Pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut kannanoton asiakkaan vahvassa tunnistamisessa käytettävistä eri elementeistä maksupalveluissa. Kannanotossa linjataan muun muassa markkinoilla olevia vahvan tunnistamisen menetelmiä ja niiden suhdetta uusiin turvallisuusvaatimuksiin.

Opinion of the European Banking Authority on the elements of strong customer authentication under PSD2

Finanssivalvonta muistuttaa, että 14.9.2019 voimaan tulevilla asiakkaan vahvan tunnistamisen turvallisuusvaatimuksilla on merkittäviä vaikutuksia erityisesti korttimaksamiseen verkkokaupoissa. Finanssivalvonta kehottaa kaikkia osapuolia, maksukorttien liikkeeseenlaskijoita sekä verkkokauppiaita ja niiden maksupalveluntarjoajia ottamaan huomioon sääntelyn vaatimat tekniset muutokset ja EBAn kannanotossa asiasta annetut näkemykset. Kaikkien osapuolten tulee yhdessä huolehtia siitä, että asiakkaan vahva tunnistaminen pystytään toteuttamaan maksamisessa uusien vaatimusten mukaisesti.

Lisätietoja antaa

Sanna Atrila, lakimies, puhelin 09 183 5552 tai sanna.atrila(at)finanssivalvonta.fi