Tillsynsmeddelande 3.9.2019 – 45/2019

Finansinspektionen har uppdaterat föreskrifter och anvisningar med anledning av total reformen av lagstiftningen om placeringsfonder – ändringarna i kraft den 1 oktober 2019

Totalreformen av lagstiftningen om placeringsfonder trädde i kraft den 1 mars 2019, och föreskrifter och anvisningar 3/2011 Organisatoriska krav och uppföranderegler för placeringsfondsverksamhet har uppdaterats med anledning av reformen enligt följande:

  • numren på lagen och paragraferna har ändrats på motsvarande sätt
  • hänvisningarna till specialplaceringsfonder i styckena 4.7 och 4.8 har tagits bort.

Ändringarna är tekniska och har ingen inverkan på sakinnehållet i föreskrifterna och anvisningarna.

Därtill har det gjorts justeringar i föreskrifter och anvisningar 3/2011 Organisatoriska krav och uppföranderegler för placeringsfondsverksamhet och föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Dessa beror på ändringar i EU-lagstiftningen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) riktlinjer.

Ändringarna träder i kraft den 1 oktober 2019.

Finansinspektionens direktion har den 26 augusti 2019 upphävt Standarden RA4.3 Placeringsfondsrapporter. Den behövs inte längre, eftersom rapporteringen numera regleras av Europeiska centralbankens förordning (ECB/2013/38).

Ytterligare information

Merja Junnonen, jurist, tfn 09 183 5554 eller merja.junnonen(at)fiva.fi

Bilagor