Valvottavatiedote 3.9.2019 – 45/2019

Finanssivalvonta on päivittänyt määräyksiä ja ohjeita sijoitusrahastolainsäädännön kokonaisuudistuksen johdosta – muutokset voimaan 1.10.2019

Sijoitusrahastolainsäädännön kokonaisuudistus tuli voimaan 1.3.2019, ja määräyksiä ja ohjeita 3/2011 Sijoitusrahastotoiminnan järjestämisestä ja menettelytavoista on päivitetty uudistuksen johdosta  seuraavasti:

  • lain ja pykälien numerointi muutettu vastaavasti
  • määräyksistä ja ohjeista on poistettu luvuissa 4.7 ja 4.8 viittaukset erikoissijoitusrahastoihin.

Muutokset ovat teknisiä, eikä niillä ole vaikutusta määräyksien ja ohjeiden asiasisältöön.

Lisäksi määräyksiin ja ohjeisiin 3/2011 Sijoitusrahastotoiminnan järjestämisestä ja menettelytavoista sekä määräyksiin ja ohjeisiin 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat on tehty EU-lainsäädännön ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) muutoksista johtuvia tarkistuksia.

Muutokset tulevat voimaan 1.10.2019.

Finanssivalvonnan johtokunta on 26.8.2019 kumonnut Standardin RA4.3 Sijoitusrahastojen raportointi tarpeettomana, sillä tiedonkeruusta säädetään nykyään Euroopan keskuspankin asetuksessa(EKP/2013/38).

Lisätietoja antaa

Merja Junnonen, lakimies, puhelin 09 183 5554 tai merja.junnonen(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet