Tillsynsmeddelande 30.1.2018 – 5/2018

Ändringar i föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse inom finanssektorn träder i kraft 15.2.2018

​Finansinspektionen har den 29 januari 2018 meddelat uppdaterade föreskrifter och anvisningar 2/2016 om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse avseende följande företag under tillsyn:

  • kreditinstitut
  • värdepappersföretag
  • kreditinstitutens holdingsammanslutningar
  • holdingföretag för värdepappersföretag.


Revideringens innehåll

Genom ändringen av föreskrifterna och anvisningarna verkställs

  • ändringarna med anledning av IFRS 9; Finansiella instrument, som trädde i kraft 1.1.2018
  • lagen om ändring av kreditinstitutslagen (1073/2017), som trädde i kraft 3.1.2018
  • finansministeriets förordning om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag (76/2018), som trädde i kraft 24.1.2018

Ändringarna i föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 15 februari 2018, och de tillämpas första gången på det bokslut som upprättas för år 2018.

Sammanfattning av remissyttrandena

Kommentarerna till föreskrifterna och anvisningarna har sammanställts och såväl sammandraget som de enskilda kommentarerna  finns till påseende i Finansinspektionens webbtjänst på samma sida som själva föreskrifterna och anvisningarna.

Upphävda föreskrifter

När föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft upphävs Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 8/2012 Revision.

Närmare upplysningar lämnas av

Teija Rehn, redovisningsexpert, tfn 09 183 5531 eller e-post teija.rehn(at)fiva.fi.

Bilagor

Föreskrifter och anvisningar 2/2016